POZO?ICE
Naposledy aktualizováno: 16.12.2020

***

Jižní Morava čte

Projekt podpory čtenářství v Jihomoravském kraji

MZK spolu s jihomoravskými knihovnami vyhlašuje pátý ročník soutěže "Jižní Morava čte"

 

Moravská zemská knihovna (MZK) s podporou Jihomoravského kraje a ve spolupráci se zapojenými jihomoravskými knihovnami organizuje již pátý ročník soutěže pro děti a mládež v rámci projektu "Jižní Morava čte". Tématem letošního ročníku je "Svět v obrazech", které bylo zvoleno v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Cílem projektu je rozvinout u dětí a mládeže nejen touhu po čtení, ale současně jim přiblížit knihovny jako místa, kde se snoubí zábava s poznáním, vzděláním a současně komunitním životem. Jako místa, jimiž se dá vstupovat do různých světů.

V knihovnách, které se do projektu zapojí, bude pro malé i velké návštěvníky probíhat doprovodný program, jehož součástí budou besedy s autory, čtenářské a filmové kluby, diskuse, workshopy, vernisáže, čtení pro nejmenší, nebo i autorská čtení pro dospělé (např. pro rodiče či prarodiče).

Součástí projektu je i soutěž na téma "Svět v obrazech" pro děti z jihomoravského kraje ve věku od 4 do 15 let, které se do ní mohou přihlásit prostřednictvím velkých městských či malých, obecních knihoven, a to jako jednotlivci nebo v kolektivech. Probíhat bude opět ve třech tvůrčích disciplínách: literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě a v jejich podkategoriích, jako například libovolný literární útvar, kresba, malba, komiks, fotografie, krátký film a další. V minulém ročníku se do projektu zapojilo celkem 50 jihomoravských knihoven a proběhlo v nich na 150 doprovodných akcí, kterých se zúčastnilo bezmála 6 000 dětí včetně rodičů a prarodičů. 

Knihovny se mohou do projektu začít hlásit už nyní a soutěžící pak od září. Z regionálního kola vzejdou vítězové v jednotlivých tvůrčích a věkových kategoriích, kteří se utkají v krajském kole. Slavnostní vyhlášení nejlepších z nich proběhne v prosinci ve dvou fázích, přičemž závěrečné vyhlášení budou hostit již tradičně prostory Hvězdárny a planetária Brno. Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií budou oceněni diplomem a převezmou věcné dary z rukou ředitele MZK, Tomáše Kubíčka, který o projektu říká: "Jižní Morava čte je projekt, který má samozřejmě svůj smysl už tím, že podporuje čtení a tím i kritické myšlení. Díky němu je však vidět i knihovní síť jako taková. Ukazuje se přitom, jak velkou roli pro rozvoj občanského a komunitního života mohou mít knihovny - a tedy vlastně konkrétní knihovnice a knihovníci. Tedy ti, kteří svoji práci a své poslání berou vážně."