POZO?ICE
Naposledy aktualizováno: 16.12.2020

Vzkazy

 
Jméno: *
Mail:
E-mail:
Vzkaz: *
* - položky je nutné vyplnit


Zobrazuji příspěvky: 1 - 7 z 7


Markéta K?ížková - marketaxkrizkova@gmail.com 2017-06-21 01:07:16
Dobrý den,
mé jméno je Markéta K?ížková a jsem specializovaná d?tská sestra.

Po t?ech úsp?šných kurzech ?levových technik v pé?i o novorozence na NCO NZO v Brn? se mi poda?ilo dopracovat a vydat knížku Baby motýlí masáže. Je zpracovaná jako jednoduchý manuál a jak sest?i?ky, tak rodi?e se podle ní lehce nau?í tyto úlevové techniky.

Náhledy knížky, podrobn?jší informace naleznete na tomto odkaze: http://babymotylimasaze.cz

Byla bych velmi ráda, kdyby i rodi?e ve Vašem m?ste?ku m?li možnost najít tuto knížku ve Vaší knihovn?. Myslíte, že je možné zakoupit aspo? 1 kus, aby mohla být k dispozici?

D?kuji za odpov??.??
MarkétaX
 
Miroslava Blažková - miruska.b@wo.cz 2016-02-11 09:33:08
Dobrý den,
práv? jsem si p?e?etla vzkaz od pí. Blanky Hoškové s nabídkou autorského ?tení. Osobn? jsem se cht?la na její autorské ?tení dostavit do Brna nebo Rousínova, kde byl nedávno. Bohužel ať už pracovní nebo zdravotní problémy mi to neumožnili a tak bych na Vás ráda apelovala a poprosila, zda by jste její autorské ?tení v naší knihovn? nezvážili. Ur?it? by to bylo velice zajímavé.
D?kuji a jsem s pozdravem
Blažková Miroslava
 
Blanka Hošková - blankova@volny.cz 2015-11-30 10:51:34
Vážení,
obracím se na Vás s nabídkou uspo?ádání besedy a autorského ?tení z mých knih, které mi b?hem roku vyšly a které máte jist? i ve Vaší knihovn?. B?hem jednoho roku mi vyšly 4 tituly, které se na trhu t?ší dobrému zájmu. P?ed rokem mi vyšla kniha "Láskobraní", následovalo "Horko domácího krbu" a na prázdniny se na sv?t prodraly "Kamilenky". Posledním p?edváno?ním titulem je kniha "Zlato(v)lásky". Moje knihy jsou vícemén? romány pro ženy, ve kterých se dotýkám problémů sou?asnosti - nezam?stnanost, syndrom opušt?ného hnízda, problémy s ot?hotn?ním, domácí násilí ?i šikana na pracovišti. Vzhledem k tomu, že p?ichází nový rok a s ním nový rozpo?et a nové plánování programu knihoven, ráda bych se za?ala považovat za spisovatelku a dostala se více do pov?domí žen. Více o mé tvorb? (odkazy na vlastní prezentaci, ukázky z knih, fotogalerie z besed) a mn? samotné najdete na www.blankova.cz, recenze na www.databazeknih.cz.
>>Ráda bych Vás tímto oslovila a v p?ípad? Vašeho zájmu bych cht?la ve vaší knihovn? ud?lat besedu se ?tená?kami spojenou s autorským ?tením.
>>
>>Pokud budete mít zájem, ozv?te se mi, prosím, zp?t na tuto adresu.
>>
>>S pozdravem a p?áním p?kného podzimu
>>
>>Blanka Hošková
 
Eva Skládaná - skladanae@seznam.cz 2014-02-05 16:50:20
Práce s on-line katalogem by již m?laprobíhat bez problémů.Od 1.1.14 došlo ke zm?n? dodavatele ITslužeb a tím k do?asní nefunk?nosti katalogu.
S pozdravem H.Žatecká
 
Eva Skládaná - skladanae@seznam.cz 2014-02-01 08:41:54
Dobrý den. Jsem Vaše ?tená?ka, normáln? zaregistrovaná Prosím Vás nemůžu se p?ihlást do on-line katalogu. Nemám registra?ní údaje. A ani nevím, kde je získat. D?íve to šlo úpln? bez problému. P?edem d?kuji.
 
Kalužová Ivana - kaluzova@seznam.cz 2013-04-12 16:14:58
Paní Kalužová , omlouvám opakovanou chybu,ale jedná se o ?tená?ku Ivanu Kalužovou,Sivice,která uvedla knihovn? do svého kontaktu tuto emailovou adresu,na kterou po?íta? zasílá upomínky automaticky.Pokud k uvedené ?tená?ce nemáte žádný vztah,potrvá mi n?jaký ?as ji najít jiným způsobem.Tím omlouvám p?ípadné ješt? jedno nedopat?ení. S pozdravem Hana Žatecká
 
Kalužová Marie - kaluzova@seznam.cz 2013-04-11 13:34:20
Dobrý dem,
op?tovn? mi p?išla od Vás upomínka na vrácení knihy Petr a Lucie. Telefonicky jsem Vás upozornila na špatnou emailovou adresu, nejsem ani Vaše ?tená?ka, ani z Pozo?ic.
Prosím o sjednání nápravy.
D?kuji s pozdravem Kalužová